Hvordan lage en Drop Shadow Photo Border i Photoshop

Lær hvor enkelt det er å legge til en bildekant og en skygge på et bilde med Photoshop! En trinn-for-trinn-veiledning for alle nyere Photoshop-versjoner.Skrevet av Steve Patterson.

I denne opplæringen viser jeg deg hvordan du legger til lerretsplass og en skygge til et bilde i Photoshop for å lage en enkel, men stilig bildekant. Vi starter med å lage den grunnleggende effekten ved å bruke en hvit kant og en svart skygge. Og så viser jeg deg hvordan du tilpasser effekten ved å velge en kantlinje og skyggefarge direkte fra selve bildet.

Slik vil resultatet se ut med en hvit kant og en svart skygge:

 Hvordan legge til en bildekant og en skygge til et bilde i Photoshop Hovedgrensen og skyggeeffekten.

Og her er resultatet ved å bruke en egendefinert kant- og skyggefarge samplet fra bildet:

 En tilpasset bildekant med skygge laget i Photoshop Den egendefinerte kant- og skyggeeffekten.

La oss komme i gang!Last ned denne opplæringen som en utskriftsklar PDF!

Hvilken Photoshop-versjon trenger jeg?

Du kan følge med på hvilken som helst versjon av Photoshop. Jeg bruker Photoshop 2021, men alt er fullt kompatibelt med 2022. Få den nyeste versjonen av Photoshop her .Trinn 1: Åpne bildet ditt i Photoshop

Start med å åpne bildet ditt. Jeg skal bruke dette bildet fra Adobe Stock:

 Originalbildet åpnet i Photoshop. Bildekreditt: Adobe Stock. Det originale bildet. Kreditt: Adobe Stock.

Relatert: Slik får du bildene dine inn i Photoshop

Trinn 2: Lås opp bakgrunnslaget

I Lagpanel , vises bildet på Bakgrunnslag . Og for øyeblikket er bakgrunnslaget låst, indikert med låsikonet til høyre for lagets navn: Photoshop's Layers panel showing the image on the Background layer. Photoshops lagpanel.

For å plassere en kant rundt bildet, må vi legge til et nytt lag under det. Men vi kan ikke gjøre det mens bakgrunnslaget er låst. Så for å låse opp, klikk på låsikon .

Eller hvis du bruker en eldre Photoshop-versjon og det ikke virker å klikke på låseikonet, trykk og hold nede Alt (vinn) / Alternativ (Mac)-tasten på tastaturet og Dobbeltklikk låsikonet:

 Klikk på låseikonet for å låse opp bakgrunnslaget i Photoshop's Layers panel Låser opp bakgrunnslaget.

Photoshop gir nytt navn til laget fra til , og låsikonet forsvinner: Bakgrunnslaget er låst opp. Bakgrunnslaget har fått nytt navn og låst opp.

Trinn 3: Legg til et fylllag i solid farge

For å lage bildekanten bruker vi et fylllag i solid farge.

Klikk på Nytt fyll- eller justeringslag ikonet nederst i lagpanelet: Klikk på ikonet Nytt fyll eller justeringslag i Photoshop's Layers panel Klikk på ikonet for nytt fyll eller justeringslag.

Og velg Ensfarget fra listen:

 Legge til et ensfarget fylllag. Legge til et ensfarget fylllag.

Velg deretter i fargevelgeren hvit ved å stille inn R , G og B verdier til 255 . Vi bruker hvit som kantfarge for nå, men jeg skal vise deg hvordan du endrer den senere. Klikk OK når du er ferdig: Velge hvit for bildekantfargen fra Photoshop's Color Picker Velge hvit fra Photoshops fargevelger.

Tilbake i dokumentet blokkerer det hvite fra fylllaget midlertidig bildet fra visningen:

 Fylllaget blokkerer bildet. Resultatet etter å ha lagt til Solid Color fylllaget.

Trinn 4: Flytt fylllaget under bildet

For å fikse det, klikk på fylllaget Solid Color i lagpanelet og dra det under bildet:

 Dra fylllaget Solid Color under bildet i Photoshop's Layers panel Dra fylllaget under bildelaget.

Slipp museknappen for å slippe den på plass:

 Photoshop's Layers panel showing the Solid Color fill layer below the image. Fylllaget er nå under bildet.

Og nå er vi tilbake til å se bildet, med fylllaget gjemt bak det:

 Bildet er igjen synlig i Photoshop-dokumentet Bildet er synlig igjen.

Trinn 5: Åpne dialogboksen Canvas Size

Deretter må vi legge til mer lerretsplass rundt bildet. Den ekstra plassen blir grensen. Og siden vi vil at størrelsen på kantlinjen skal være den samme på alle fire sider, er den beste måten å gjøre det på med Photoshops Canvas Size-kommando.

Gå opp til Bilde menyen i menylinjen og velg Lærretstørrelse :

 Velge kommandoen Canvas Size fra Photoshop's Image menu Gå til Bilde > Lerretsstørrelse.

Trinn 6: Øk bredden og høyden på lerretet

I dialogboksen Canvas Size klikker du på Slektning alternativ. Dette forteller Photoshop å starte med gjeldende lerretsstørrelse, og verdiene vi legger inn for Bredde og Høyde vil bli lagt til den.

I Anker rutenett, sørg for at midtboks er valgt slik at den ekstra plassen legges til jevnt på toppen, bunnen, venstre og høyre:

 Velge Relative-alternativet og den midtre ankerboksen i Photoshop's Canva Size dialog box Velge Relativ-alternativet og den midtre ankerboksen.

Skriv deretter inn en størrelse for kantlinjen i Bredde og Høyde Enger. Men husk at verdiene du legger inn vil deles likt mellom to sider. Så for eksempel, hvis du legger inn 2 tommer for bredden, vil det resultere i en 1 tommers kantlinje på venstre og høyre side av bildet. Og å angi 2 tommer for høyden vil gi deg en 1 tommers kant på toppen og bunnen.

For bildet mitt vil en 1-tommers kant være litt for bred. En 3/4 tommers kant vil se bedre ut. Så for å legge til en 3/4 tommers kantlinje på venstre og høyre side av bildet, må jeg angi Bredde til det dobbelte av beløpet, som er 1,5 tommer . Og for å holde kanten i samme størrelse rundt omkring, setter jeg inn Høyde til 1,5 tommer også.

Klikk OK når du er ferdig for å lukke dialogboksen Canvas Size:

 Angi en størrelse for bildekanten i feltene Bredde og Høyde i dialogboksen Lerretstørrelse Velge Relativ-alternativet og den midtre ankerboksen.

Photoshop legger til den ekstra lerretsplassen rundt bildet, og skaper bildekanten vår. Selv om den ekstra plassen faktisk er gjennomsiktig, ser den hvit ut fordi fylllaget i solid farge under bildet vises:

 Bilderammen vises etter at du har lagt til lerretsplassen i Photoshop Bilderammen vises etter at du har lagt til lerretsplassen.

Hvordan passe bildekanten på skjermen

Hvis kanten er for stor til å passe på skjermen, gå opp til Utsikt menyen i menylinjen og velg Passer på skjermen :

 Velge kommandoen Fit on Screen fra Photoshop's View menu Går til Vis > Tilpass på skjermen.

Hvordan endre kantstørrelsen

Ulempen med Photoshops Canvas Size-kommando er at det ikke er mulig å forhåndsvise den nye størrelsen før du godtar den. Så hvis grensen er for bred eller for smal, gå opp til Redigere meny og velg Angre lerretsstørrelse :

 Velge kommandoen Angre lerretsstørrelse fra Photoshop's Edit menu Gå til Rediger > Angre lerretsstørrelse.

Gå deretter tilbake til Bilde meny, tilbake til Lærretstørrelse , og prøv igjen med forskjellige verdier for bredde og høyde:

 Velge kommandoen Canvas Size fra Photoshop på nytt's Image menu Gå til Bilde > Lerretsstørrelse.

Trinn 7: Velg bildelaget

Vi har lagt til bildekanten, så la oss nå legge til skyggen. I lagpanelet klikker du på bildelag for å velge det:

 Velge bildelaget i Photoshop's Layers panel Velge bildelaget.

Trinn 8: Legg til en Drop Shadow

Klikk deretter på fx ikon på bunnen:

 Klikk på lageffektikonet i Photoshop's Layers panel Klikk på lageffektikonet.

Og velg Drop Shadow fra listen:

 Klikk på lageffektikonet i Photoshop's Layers panel Klikk på lageffektikonet.

Trinn 9: Juster Drop Shadow-innstillingene

Alternativene for Drop Shadow åpnes i Photoshops Layer Style-dialogboks. Og de tre hovedalternativene er Vinkel , Avstand og Størrelse . Vinkel kontrollerer retningen til lyskilden, Avstand er hvor langt skyggen strekker seg bort fra objektet, og Størrelse kontrollerer mykheten til skyggekantene:

 Alternativene Vinkel, Avstand og Størrelse for Drop Shadow i Photoshop's Layer Style dialog box Alternativene Vinkel, Avstand og Størrelse.

Alternativene Vinkel og Avstand

Den raskeste måten å stille inn skyggens vinkel og avstand på er å klikke inne i dokumentet, holde museknappen nede og dra skyggen for å plassere den. Når du drar, endres vinkel- og avstandsverdiene i dialogboksen.

Her drar jeg skyggen ned og til høyre:

 Dra inne i dokumentet for å angi skygge's angle and distance. Dra skyggen for å stille inn vinkel og avstand.

Eller du kan angi spesifikke vinkel- og avstandsverdier. Jeg setter inn Vinkel til 135 grader og Avstand til 80 px . Verdiene du trenger, spesielt avstand og størrelse (som vi skal se på neste gang), vil avhenge av bildet ditt:

 Angi vinkel- og avstandsverdier for Drop Shadow i Photoshop's Layer Style dialog box Angi vinkel- og avstandsverdier i dialogboksen.

Her er resultatet så langt:

 Resultatet etter innstilling av Drop Shadow's angle and distance behind the photo. Resultatet etter innstilling av skyggens vinkel og avstand.

Alternativet Størrelse

Øk deretter Størrelse verdi for å myke opp skyggekantene. Jeg setter min til 60 px , men igjen vil det avhenge av bildet ditt:

 Angi Størrelse-verdien for Drop Shadow. Stille inn størrelsesverdien.

Og her er resultatet med kantene nå mykere:

 Resultatet etter å ha økt Drop Shadow's Size value to soften the edges. Skyggekantene er nå mykere.

Alternativet Opacity

Du kan også justere intensiteten på skyggen ved å bruke Opasitet glidebryteren. Høyere opasitetsverdier gjør skyggen mørkere og lavere verdier gjør den lysere. Jeg senker min til 30 prosent :

 Opacity-alternativet for Drop Shadow. Gjøre skyggen lysere ved å senke Opacity-verdien.

Når du er fornøyd med resultatene, klikker du OK for å lukke dialogboksen Lagstil:

 Lukker Photoshop's Layer Style dialog box. Lukker dialogboksen.

Og her er resultatet etter å ha senket opasiteten til skyggen:

 Den første skyggeeffekten for fotokanten. Den første kant- og skyggeeffekten.

Last ned denne opplæringen som en utskriftsklar PDF!

Hvordan tilpasse kant- og skyggefarger

På dette tidspunktet er hovedeffekten gjort. Vi har lagt til rammen rundt bildet og skyggen bak. Men i stedet for å bruke en hvit kant og en svart skygge, kan vi tilpasse effekten ved å velge farger direkte fra bildet. Slik gjør du det.

Trinn 10: Dobbeltklikk på fylllagets fargeprøve

For å endre kantfargen, Dobbeltklikk på fylllagets fargeprøve i lagpanelet:

 Dobbeltklikk på fylllaget Solid Color's color swatch. Dobbeltklikk på fargeprøven.

Trinn 11: Prøv en ny kantfarge fra bildet

Dette åpner fargevelgeren på nytt. Men i stedet for å velge en ny farge fra selve fargevelgeren, flytt musepekeren over bildet og klikk på en farge for å prøve den.

Jeg klikker på kvinnens skulder:

 Sample en farge for bildekanten fra bildet. Sample en farge for rammen fra bildet.

Fargen du samplet blir umiddelbart den nye kantfargen. Du kan fortsette å klikke på forskjellige områder av bildet for å finne fargen som fungerer best. Når du er ferdig, klikker du OK for å lukke fargevelgeren.

Her er resultatet mitt med kantlinjen satt til den nye fargen:

 Reault med den egendefinerte bildekantfargen i Photoshop. Resultatet med den egendefinerte bildekantfargen.

Trinn 12: Åpne Drop Shadow-innstillingene på nytt

Så for å velge en ny farge for skyggen, Dobbeltklikk Drop Shadow lageffekt under bildelaget:

 Åpne Drop Shadow-lageffekten på nytt i Photoshop's Layers panel Dobbeltklikk på ordene.

Og i dialogboksen Lagstil klikker du på skyggen fargeprøve :

 Klikk på Drop Shadow-fargeprøven i Photoshop's Layer Style dialog box Klikk på Drop Shadow-fargeprøven.

Trinn 13: Prøv en ny skyggefarge fra bildet

Når fargevelgeren åpnes, flytt musepekeren over bildet og klikk på en farge for å prøve den. Jeg klikker igjen på kvinnens skulder:

 Sample en farge fra bildet som skal brukes som Drop Shadow-farge. Sample en farge for skyggen fra bildet.

Trinn 14: Juster fargens lysstyrke og metning

Skyggefarger må være mørke og svært mettede. Så før du lukker fargevelgeren, øk fargen Metning ( S ) verdi til 100 prosent , eller i nærheten av det.

Gjør deretter fargen mørkere ved å senke den Lysstyrke ( B ) verdi. Jeg senker min til 30 prosent for å forhindre at skyggen ser for mørk ut, men du vil kanskje gjøre den enda mer mørkere avhengig av bildet ditt:

 Øke metningsverdien og senke lysstyrken til skyggefargen. Øker metningen og senker lysstyrken til den samplede fargen.

Klikk OK for å lukke fargevelgeren, og vi er ferdige! Her er det endelige resultatet mitt ved å bruke de tilpassede kant- og skyggefargene:

 Fotokanten og skyggen ved hjelp av egendefinerte farger fra bildet. Det endelige resultatet.