Bourne Ultimatum farge- og bevegelsesuskarphet-effekt med Photoshop

Skrevet av Steve Patterson.

I dette Photoshop Effects opplæring , skal vi se på hvordan du kan gjenskape den samme farge- og bevegelsesuskarphet-effekten som ble brukt i filmplakaten for sommerens største actionfilm, Bourne Ultimatum. Vi skal bruke Photoshops Hue/Saturation-justeringslag for å fargelegge bildet ved å bruke en farge jeg har samplet direkte fra selve plakaten.For å lage bevegelsesuskarphet bruker vi Photoshops klassiske Motion Blur-filter, og vi avslutter effekten med et par lagmasker for å få tilbake bare et snev av hudtonene fra originalbildet, samt for å fjerne uskarphet-effekten fra hovedmotivet.

For å fullføre denne Photoshop-opplæringen trenger du et bilde av Matt Damon som går mot deg og ser litt opprørt ut over noe og bærer en pistol. Hvis du ikke tilfeldigvis har et slikt bilde (og forhåpentligvis ikke), vil ethvert bilde av noen som går mot deg på gaten gjøre det.

Her er bildet jeg skal bruke for denne Photoshop Effects:

 Det originale bildet.Originalbildet.

Og her er det samme bildet etter å ha brukt 'Bourne Ultimatum'-farge- og bevegelsesuskarphet-effekten på det:

 Det endelige resultatet.Det endelige resultatet.

Denne opplæringen er fra vår Fotoeffekter serie. La oss komme i gang!

Trinn 1: Dupliser bakgrunnslaget

Som ofte er tilfellet med mange av våre Photoshop-opplæringer (og også en god vane å komme inn på), er det første vi vil gjøre for å lage denne effekten duplisere bakgrunnslaget vårt. Photoshops lagpalett viser oss for øyeblikket at vi bare har ett lag, 'Bakgrunn'-laget, som inneholder vårt originale bilde:

 Lagpaletten i Photoshop som viser oss bakgrunnslaget. Lagpaletten som viser det originale bildet på bakgrunnslaget.

La oss duplisere laget ved å bruke hurtigtasten Ctrl+J (vinn) / Kommando+J (Mac). Når jeg ser i lagpaletten min nå, kan jeg se at Photoshop har kopiert bakgrunnslaget mitt og har gitt kopien navnet 'Layer 1'. Kopien er også over det originale bakgrunnslaget: Photoshop's Layers palette now showing the duplicate of the Background layer, named 'Layer 1'. Trykk 'Ctrl+J' (Win) / 'Command+J' (Mac) for å duplisere bakgrunnslaget.

Steg 2: Angi fargen du vil fargelegge bildet med som forgrunnsfarge

Vi skal bruke et 'Hue/Saturation'-justeringslag for å fargelegge bildet på et øyeblikk, men for å gjøre ting enklere, la oss velge fargen vi skal bruke først ved å sette den som vår forgrunnsfarge. På denne måten trenger vi ikke å rote rundt med noen skyveknapper i dialogboksen Nyanse/metning for å finne fargen vi ønsker. For å gjøre det, klikk på Forgrunnsfargeprøve i verktøypaletten:

 Klikk på forgrunnsfargeprøven i Verktøy-paletten i Photoshop. Klikk på forgrunnsfargeprøven nær bunnen av verktøypaletten.

Når du klikker på det, Photoshops Fargevelger vil dukke opp. Du står selvfølgelig fritt til å bruke hvilken farge du ønsker for din effekt. Jeg har gått videre og samplet en farge direkte fra filmplakaten, så hvis du vil bruke samme farge som jeg skal bruke, se nederst til høyre i fargevelgeren for RGB alternativer og gå inn 48 for R verdi (som står for rød), 94 for G verdi (grønn), og 116 for B verdi (blå):

 Velge en farge å fargelegge bildet med i Photoshop's Color Picker. Bruk fargevelgeren til å velge fargen du vil fargelegge bildet med.

Klikk OK når du er ferdig for å gå ut av dialogboksen.Trinn 3: Fargelegg bildet med et justeringslag for fargetone/metning

Nå som vi har valgt fargen vi skal bruke for å fargelegge bildet, blir dette neste trinnet enkelt. Klikk på Nytt justeringslag ikonet nederst på lagpaletten:

 Klikk på New Adjustment Layer-ikonet nederst på Layers-paletten i Photoshop. Klikk på 'Nytt justeringslag'-ikonet.

Velg deretter Fargetone metning fra listen som vises: Velge et nyanse-/metningsjusteringslag fra listen. Velg 'Hue/Saturation' fra listen.

Dette vil få opp Photoshops fargetone/metning-dialogboks. Siden vi allerede har valgt fargen vi vil fargelegge bildet med, er alt vi trenger å gjøre her å velge Fargelegg alternativet nederst til høyre i dialogboksen:

 Kontrollerer'Colorize' option in the bottom right corner of the Hue/Saturation dialog box. Kryss av for 'Colorize' alternativet.

Så snart du merker av for alternativet, går Photoshop videre og fargelegger bildet ved å bruke vår valgte forgrunnsfarge: Bildet er nå fargelagt med vår forgrunnsfarge. Photoshop farger bildet med vår valgte forgrunnsfarge.

Klikk OK for å gå ut av dialogboksen Hue/Saturation.

Trinn 4: Velg ditt børsteverktøy

I filmplakaten for 'Bourne Ultimatum' er hele bildet fargelagt bortsett fra Matt Damons ansikt og hender, som har noe av hans originale kjøtttone som vises gjennom, og vi kan gjøre det samme med bildet vårt veldig enkelt. Først trenger vi Børsteverktøy , så enten velg den fra Verktøy-paletten eller trykk B på tastaturet ditt:

 Velge børsteverktøyet fra Verktøy-paletten i Photoshop. Velg børsteverktøyet.

Trinn 5: Sett forgrunnsfargen til svart

For å få tilbake noe av fargen fra originalbildet, skal vi bruke penselen vår til å male med svart på lagmasken til fargetone/metning-justeringslaget. Hvor som helst vi maler med svart kommer til å skjule effekten av justeringslaget og bringe tilbake vår opprinnelige farge. For å male med sort trenger vi svart som forgrunnsfarge, og det får vi enkelt ved å trykke D på tastaturet, som tilbakestiller Photoshops forgrunns- og bakgrunnsfarger, og gjør svart til vår nye forgrunnsfarge (hvit blir bakgrunnsfargen). Vi kan se dette hvis vi ser på forgrunns- og bakgrunnsfargeprøvene i verktøypaletten:

 Tilbakestille forgrunns- og bakgrunnsfargene i Photoshop. Tilbakestill forgrunnsfargen til svart ved å trykke 'D' på tastaturet.

Trinn 6: Senk opasiteten til børsten til ca. 30 %

Vi ønsker bare å få tilbake en subtil mengde farge, så vi må senke opasiteten til børsten vår før vi begynner å male. For å gjøre det, med børsteverktøyet valgt, gå opp til Opasitet alternativet i alternativlinjen øverst på skjermen og senk opasiteten til børsten til rundt 30 %:

 Senke opasiteten til børsten i alternativlinjen. Senk opasiteten til børsten til rundt 30 %.

På denne måten vil vi bare bringe tilbake 30 % av den opprinnelige fargen i stedet for hele beløpet.

Trinn 7: Velg lagmasken for fargetone/metningsjusteringslag

Som jeg nevnte, skal vi male med svart på lagmasken til fargetone/metning-justeringslaget, i stedet for på selve bildet, så la oss velge lagmasken ved å klikke på miniatyrbildet av lagmasken i lagpaletten:

 Klikk på justeringslaget Hue/Saturation's layer mask thumbnail. Velg lagmasken ved å klikke på miniatyrbildet i lagpaletten.

Du vil vite at lagmasken er valgt fordi den vil ha en hvit høylyskant rundt miniatyrbildet, som vi kan se på bildet ovenfor.

Trinn 8: Mal på bildet for å få tilbake noe av hudtonen

Vi har børsteverktøyet vårt med forgrunnsfargen satt til svart, vi har senket opasiteten til børsten til 30 %, og vi har valgt lagmasken for justeringslaget Hue/Saturation i Layers-paletten. Alt vi trenger å gjøre nå er å male over alle områder der vi ønsker å få tilbake noe av fargen fra originalbildet. Jeg ønsker å få tilbake litt farge i hudtonene til begge personene i bildet mitt, så jeg skal male over ansiktene og hendene deres for å få tilbake litt hudfarge. For å endre størrelsen på børsten min etter behov, bruker jeg venstre og høyre braketttaster på tastaturet mitt. Venstre brakettnøkkel gjør børsten mindre og høyre brakettnøkkel gjør den større. Her maler jeg over ansiktet til fyren, og du kan se at hudtonen hans vises gjennom:

 Maling med svart på lagmasken for å avsløre noe av den originale hudtonen. Mal med svart for å avsløre noe av den originale hudtonen.

Hvis du ved et uhell maler over et område du ikke mente å male over, er det bare å trykke på X på tastaturet for å bytte forgrunnsfargen til hvit og male over feilen, og trykk deretter X igjen for å bytte tilbake til svart og fortsette å male.

 Bildet etter å ha hentet tilbake noen av hudtonene. Bildet etter å ha hentet tilbake noen av hudtonene.

På dette tidspunktet er vi ferdige med å fargelegge bildet vårt. Deretter skal vi legge til bevegelsesuskarphet-effekten.

Trinn 9: Bruk filteret for bevegelsesuskarphet på bakgrunnskopilaget ('Layer 1')

Vi skal legge til bevegelsesuskarphet-effekten til bildet, og vi vil bruke Photoshops klassiske og passende navn 'Motion Blur'-filter for å gjøre det. Vi ønsker å bruke bevegelsesuskarphet på kopien av bakgrunnslaget som vi opprettet tilbake i begynnelsen av denne opplæringen, så klikk på 'Layer 1' i Layers-paletten for å velge det. Du vet at den er valgt fordi den vises uthevet i blått:

 Klikker på'Layer 1' in the Layers palette to select it. Klikk på 'Layer 1' i Layers-paletten for å velge det.

Nå som vi har valgt riktig lag, la oss gå opp til Filter menyen øverst på skjermen, velg Uklarhet , og velg deretter Motion Blur . Dette vil få opp dialogboksen til Motion Blur-filteret. Still inn din Vinkel til rundt -40° . Dra deretter glidebryteren nederst for å justere Avstand av bevegelsesuskarphet. Verdien du setter dette til kommer til å avhenge mye av størrelsen på bildet ditt. Jeg bruker et lite bilde for denne opplæringen, og for meg gir en verdi på omtrent 35 piksler meg omtrent den samme effekten som ble brukt i Bourne Ultimatum-filmplakaten:

 Photoshop's Motion Blur filter. Sett 'Angle' til -40°, og juster deretter uskarphet med glidebryteren nederst.

Hvis du bruker et stort bilde med høy oppløsning, bør du sette avstandsverdien høyere. Bruk bildet mitt nedenfor som en guide for uskarphet avstanden du sikter mot:

 Bildet etter bruk av mption-uskarphet ved hjelp av Photoshop's Motion Blur filter. Bildet etter bruk av Motion Blur-filteret.

Trinn 10: Legg til en lagmaske til bevegelsesuskarphetslaget

Det jeg skal gjøre nå er å la de to personene på bildet vises gjennom bevegelsesuskarphet-effekten, og jeg kommer nok en gang til å bruke en lagmaske for det. Med 'Layer 1' fortsatt valgt, skal jeg klikke på Lagmaske ikonet nederst på lagpaletten:

 Ved å klikke på'Layer Mask' icon at the bottom of the Layers palette. Klikk på 'Layer Mask'-ikonet.

Dette legger til en lagmaske til vårt uskarpe bevegelseslag, og det legger også til et lagmaskeminiatyrbilde i lagpaletten. Jeg kan se fra den hvite uthevingskanten rundt miniatyrbildet at lagmasken allerede er valgt for meg:

 Photoshop's Layers palette showing the layer mask thumbnail on 'Layer 1'. Lag-paletten viser nå lagmaske-miniatyrbildet på 'Layer 1'.

Jeg kan nå bruke denne lagmasken til å skjule bevegelsesuskarphet foran de to personene i bildet mitt, noe jeg skal gjøre neste gang.

Trinn 11: Mal med svart på lagmasken for å skjule bevegelsesuskarphet

Med svart stillbilde som forgrunnsfarge og lagmasken på 'Layer 1' valgt, skal jeg bruke Brush Tool igjen for å male over områdene i bildet der jeg vil skjule bevegelsesuskarphet, som i mitt tilfelle er foran de to personene. Jeg vil bruke en børste med myk kanter til dette, så jeg skal holde nede Skifte og trykk på venstre brakett nøkkel på tastaturet et par ganger, noe som vil gi meg en fin myk kant til børsten min. Før jeg begynner å male, skal jeg gå tilbake til alternativlinjen og sette opasiteten til penselen tilbake til 100 %:

 Sette opasiteten til børsteverktøyet tilbake til 100 %. Sett opasiteten til børsteverktøyet tilbake til hele 100 % i alternativlinjen.

Nok en gang skal jeg endre størrelsen på børsten min etter behov ved å bruke venstre og høyre braketttast, og jeg skal ganske enkelt male med svart over de to personene i bildet mitt, slik at de kan vises gjennom bevegelsesuskarphet. Når jeg nærmer meg kantene på personene, skal jeg holde børsten min rett innenfor kanten for å gi meg en fin blanding mellom personene og bevegelsesuskarphet rundt dem. Hvis jeg gjør en feil og ved et uhell maler over et område jeg ikke mente, kan jeg bare trykke X på tastaturet mitt for å bytte forgrunnsfargen til hvit, akkurat som jeg gjorde da jeg malte på Hue/Saturation layer-masken, og male over feilen. Da ville jeg trykket X igjen for å bytte tilbake til svart og fortsette å male bort bevegelsesuskarphet:

 Maler med svart over fyren for å skjule bevegelsesuskarphet foran ham. Mal med svart over områder for å skjule bevegelsesuskarphet.

Jeg kommer til å fortsette å male over fyren til jeg har fjernet all bevegelsesuskarphet foran ham, og etterlater en fin effekt rundt kantene:

 Bildet etter å ha malt bort bevegelsesuskarphet-effekten foran fyren. Bildet etter å ha malt bort bevegelsesuskarphet-effekten foran fyren.

Og her er bildet mitt etter å ha malt bort bevegelsesuskarphet-effekten foran kvinnen bak ham også:

 Bildet etter å ha malt bort bevegelsesuskarphet-effekten foran kvinnen. Begge personene vises nå gjennom bevegelsesuskarphet.

Trinn 12: Legg til et nytt lag på toppen av lagpaletten

På dette tidspunktet er effekten vår ganske fullstendig. Vi har fargelagt bildet, hentet tilbake noe av den opprinnelige hudtonen, lagt til bevegelsesuskarphet, og deretter malt bort bevegelsesuskarphet foran de to personene. La oss avslutte ting ved å legge til litt grunge til bildet. Først klikker du på Hue/Saturation-laget i Layers-paletten for å velge det slik at vi kan legge til et nytt tomt lag over det. Klikk deretter på Nytt lag ikonet nederst på lagpaletten:

 Ved å klikke på'New Layer' icon at the bottom of the Layers palette. Velg Hue/Saturation-laget i Layers-paletten, og klikk deretter på 'New Layer'-ikonet.

Photoshop vil legge til et nytt tomt lag øverst på lagpaletten, og kalle det 'Layer 2':

 Photoshop's Layers palette showing the new blank layer at the top. Et nytt tomt lag legges til på toppen av lagpaletten.

Trinn 13: Fyll det nye laget med hvitt

Vi må fylle dette nye laget med hvitt, og siden hvitt er bakgrunnsfargen vår, kan vi bruke hurtigtasten Ctrl+Tilbake (vinn) / Kommando+Slett (Mac), som forteller Photoshop å fylle laget med bakgrunnsfargen. Bildet vil nå vises helt fylt med hvitt.

Jeg gidder ikke å vise et skjermbilde, siden et hvitt bilde på hvit bakgrunn ikke ville se veldig interessant ut.

Trinn 14: Bruk Photoshops 'Add Noise'-filter på laget

Gå opp til Filter menyen øverst på skjermen, velg Bråk , og velg deretter Legg til støy . Dette får opp dialogboksen 'Legg til støy'-filteret. Jeg skal bruke glidebryteren for å stille inn min Beløp verdi til rundt 100 % eller så, noe som gir meg ganske mye støy. Det kan være lurt å sette ditt enda høyere hvis du bruker et bilde med høy oppløsning. Sørg også for at Gaussisk og monokromatisk alternativene er begge valgt nederst i dialogboksen:

 Photoshop's 'Add Noise' filter. Gå til Filter > Støy > Legg til støy for å få opp dialogboksen Legg til støy.

Klikk OK når du er ferdig for å gå ut av dialogboksen. Bildet ditt vil nå bli fylt med støy:

 Bildet er nå fylt med støy. Bildet etter å ha fylt det øverste laget med støy.

Trinn 15: Endre blandingsmodusen til støylaget til 'Fargebrenning'

Bildet vårt er fullstendig fylt med støy, som ikke er det vi ønsker. La oss blande støyen inn i bildet ved først å endre blandingsmodus av støylaget. Gå opp til alternativene for blandingsmodus i øverste venstre hjørne av lagpaletten, klikk på pilen som peker ned til høyre for ordet 'Normal' og endre blandingsmodusen til Fargebrenning :

 Endre blandingsmodus for støylaget til'Color Burn'. Endre blandingsmodus for støylaget til 'Color Burn'.

Trinn 16: Senk opasiteten til støylaget til 10 % eller mindre

Støyen blander seg nå inn i bildet, men den er altfor intens. For å fikse det og fullføre effekten vår, gå over til Opasitet alternativet øverst til høyre på Lag-paletten (direkte ved siden av blandingsmodus-alternativet) og senk opasiteten til laget helt ned til 10 % eller mindre. Jeg skal sette min til 8 %, slik at støyen knapt er synlig, men nok til å legge til litt 'smuss' til bildet:

 Senker opasiteten til støylaget til 8 %. Senk opasiteten til støylaget til 10 % eller mindre slik at støyen så vidt er synlig.

Når du har blandet inn støyen med bildet, er du ferdig! Her er den endelige 'Bourne Ultimatum filmplakat'-effekten for farge og bevegelsesuskarphet:

 Det endelige resultatet. Den endelige effekten.